สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุภัสภรย์  อนุญาหงษ์
 
1. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  อุทำกา