สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายปริพัฒน์  สิงห์เดชะ
2. เด็กชายวิชยุตม์  พันสิ่ว
 
1. นางรัตนา  ต้นสวรรค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. นายสุรชัย  ศรีรักษา
2. นายอภิสิทธิ์  ริวงศ์
 
1. นายวิชรินทร์  อินตา
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 13 1. นายธนายุต  ใจปัดชา
2. เด็กชายโชคชัย  คูณมี
 
1. นางสาวพึ่งพร  บัวสาย
2. นางสาวจิราภา  ศรีเสน