สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง
 
1. นางสาวจงกลณี  ยตะโคตร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนแสน
2. เด็กชายธนลาภ  แวงดา
 
1. นายสมศักดิ์  ยางเบือก