สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 77.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทาระคะจัด
2. เด็กหญิงสถิระ  ภาคภูมิ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีวะเสาร์
 
1. นางจันเพชร  ดายังหยุด
2. นายนันทพัทธ์  นามพทาย