สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ไชยสุระ
2. เด็กชายธเนศพล  สุริฝ่าย
3. เด็กชายวุฒินันท์  ไชยสุระ
 
1. นายประดุง  ศรีนารินทร์
2. นายประเสริฐ  พิกุล