สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสายทอง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บัวหอม
2. เด็กชายธีรภัทร  นันทะวงศ์
3. เด็กหญิงสายสมร  นันทะวงศ์
 
1. นางสาวรัตติกาล  อุดมกัน
2. นางบรรณฑรวรรณ  ป้องกัน