สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กชายกันต์กวี  พรมทะยาง
2. เด็กชายรัชพล  แสนคำพล
3. เด็กชายอานนท์  แก้วดานา
 
1. นายสุวพล  เป้ดทิพย์
2. นายสุรพงษ์  สุวรรณไตรย์