สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชริดา  ภูพันมี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สิงห์ลอ
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นายสมชิต  จันเทา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุพิสา  เจริญดี
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุพิสา  เจริญดี
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน