สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายนาวิน  พรมดวงดี
2. เด็กชายสุทธวีร์  มูลพงษ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงห์ปรีชา
 
1. นายไชยวัฒน์  บุญเทียม
2. นางอรวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74.33 เงิน 11 1. เด็กชายดุสิต  พรมดวงดี
 
1. นายปิยะวัฒน์  น้อยนาง
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พิมพ์ตะคลอง
 
1. นายประยูร  ภักดี