สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายรณกฤษ   ธงไพร
 
1. นายเรืองฤทธิ์   ด้วงติลี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปิญาภัทร์  พันธ์เพ็ง
2. เด็กชายสยามรัฐ  ผงจำปา
 
1. นางปฎิมาพร  นาโควงศ์
2. นายเรืองฤทธิ์   ด้วงติลี