สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงหนองบัว สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทิวากร  จันทร์ไตร
2. เด็กชายธีรภัทร  อุปทุม
 
1. นายละไม  แก้วมุงคุณ
2. นางจินตนา  แก้วมุงคุณ