สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  มีนาคะ
2. เด็กหญิงเมฆขลา  ใจมา
 
1. นางเอื้องคำ  ขันทะหงษ์
2. นายคมจิต  คำป้อง
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  แหวนวงษ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  เผ่าพงษ์