สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงวรรณภา  คำลือ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำลือ
 
1. นายสนัทนันท์  เดชขันธ์
2. นางรัตนา  บุทา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72.33 เงิน 8 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  คำลือ
2. เด็กชายวราพล  จันดา
3. เด็กชายเนติพล  คำลือ
 
1. นายนายประสิทธิ์  ขุณิกากอน
2. นายสมศักดิ์  ศรีหะมงคล