สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงชุลิตา  คะสุดใจ
 
1. นางมยุรฉัตร  คะสุดใจ