สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายอมรเทพ  เหมพลชม
 
1. นายเมืองแมน  หารทรงชัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กชายพิชิตชัย  เหมพลชม
 
1. นายเมืองแมน  หารทรงชัย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายคณิน  สุ่ยหนู
2. เด็กชายวันชิระ  นามสุโพธิ์
3. เด็กหญิงอรทัย  แสงวาโอ
 
1. นางสมควร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นายสุเทพ  เสริมสุข
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายจรัญ  โบราณกุล
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  กระลืมศรี
 
1. นางอุสาห์  สุดยะดา
2. นางสินีนาฏ  ภูดีทิพย์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตยา  วิภาวิน
 
1. นางสินีนาฏ  ภูดีทิพย์