สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเตย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงปวรัตน์  ทิธรรมา
2. เด็กหญิงวนิดา  วงษา
 
1. นางราวรรณ์  สุขรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงกานน์ธิดา  ธิธรรมมา
2. เด็กหญิงสุภนิดา  วงษา
 
1. นางประไพร  ศรีเทพ