สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายทักษิณ  คำแสนแก้ว
2. เด็กชายเจษฏา  ผงชานัน
 
1. นายสุริศักดิ์  ฝ่ายทะแสง
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงมาริสา  โสภักดี
 
1. นางปริญญา  นะคะจัด