สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุติมา  ปัสสาวะพา
 
1. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ศรีสุพรรณ
2. เด็กหญิงประพิณ  ดีทุ่งน้อย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ดีทุ่งน้อย
 
1. นางดรรชนีนาง  พัดเปี้ยมา
2. นายรวมพล   สมโสภา