สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 79.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ดวงสงค์
2. เด็กหญิงอริศรา  สมวงค์
 
1. นางทุมมี  สุริโยสาร
2. นายบุญเรือน  อภัยโส
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีแสง
2. เด็กหญิงประกายการณ์  สมวงศ์
 
1. นางทุมมี  สุริโยสาร
2. นายบุญเรือน  อภัยโส