สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงวีรินยากร  งามพักตร์ละออ
2. เด็กชายสุทธิภัทร  ปิลอง
 
1. นางพรสวรรค์  เถรวงแก้ว
2. นางรัชดาภรณ์  แก้วลา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สารเนตร
 
1. นายวาริช  อ้อยรักษา