สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนิตยา  ดวงดูสัน
2. เด็กหญิงอรยา  โคตรบิน
 
1. นายวิชาญ  พวงพั้ว
2. นายชุมพล  สุวรรณชัยรบ