สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าจำปา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กชายภานุมาศ  สาปา
2. เด็กชายเนติพล  ตักโพธิ์
 
1. นางอรวรรณ  พงษ์พุก
2. นางธารินี  เกษมสิน