สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐภูมิ  คำลือ
2. เด็กหญิงรัชสิตา  อินทรักษ์
 
1. นางนลพรรณ  แก่นจันทร์
2. นางสาวอัญญิกา  ลวกไธสง
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรนัฐ  สมบัติ
2. เด็กชายนิติพล  ดอนวิชา
 
1. นายเจษฎา  สมรฤทธิ์
2. นางสาวเพ็ญรัตน์  คัดทะจันทร์
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โคตวัน
2. เด็กหญิงศิวพร  เขียวค้า
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  คัดทะจันทร์
2. นางสาวพัทญา  ทองลือ