สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงพชรวรรณ  แซ่ริม
 
1. นางอุษณีย์  มลัยจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายดนุสรณ์  การิก
2. เด็กชายบุญส่ง  ชาบรรทม
 
1. นายอิทธิโชติ  เจินทำ
2. นายพุฒิพงษ์  เลไพจิตร