สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.66 ทอง 12 1. เด็กหญิงกุลสตรี  แก้วเชื่อม
 
1. นางรุ้งนภา  พลสุวรรณ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฤทธิพร  วัจวาทิน
 
1. นายวัฒนะ  ภูดีทิพย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  บาท้าว
 
1. นายวัฒนะ  ภูดีทิพย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไทรงาม
2. เด็กชายประวันวิทย์  อินทะชัย
3. เด็กชายราชันย์  แสงจันทร์
 
1. นายวัฒนะ  ภูดีทิพย์
2. นางรุ้งนภา  พลสุวรรณ์