สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญเทียม
2. เด็กหญิงรัชชิดาภรณ์  ชนะพจน์
3. เด็กหญิงวิภาวดี  นันธานี
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ชัยปัญหา
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิริดวงใจ
2. เด็กชายประสาน  กองแสน
3. เด็กชายมลฑล   ชื่นชม
 
1. นายศุภกร  แสงทอง
2. นายสมบูรณ์  วงษาพัฒน์