สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  รัตนเกตุกะ
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปวีณา  แพงโท
2. เด็กหญิงสุนิสา  ทองสะหวัน
 
1. นางนันทิกา  พรเพชร
2. นางวาสนา  บุญโส