สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายวาสนา  ปั้นรูป
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พระสุริยะทุ่ง
 
1. นายธนาศักดิ์  อัครวงศ์
2. นางสาวนิภาภรณ์  ปังอุทา
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายกันยา  พระสุริยะทุ่ง
2. เด็กชายธนวัฒน์  พิลาชัย
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ทวีศิลป์ธานี
2. นางสาววงเดือน  แสนมอม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72.22 เงิน 10 1. เด็กชายธนายุทธ  อัครวงศ์
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ผาเลา
3. เด็กชายสมรัก  คำลือ
 
1. นางบุญญาพร  นนเลาพล
2. นายอุทิศ  นนเลาพล