สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาข่าท่า สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงบุญทิวา  ละกังถา
 
1. นางสาวนภาเพ็ญ  แสนสามารถ