สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงรุจิรา  ชัยวงษา
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  พวงพั้ว
 
1. นางพิศวาท  กุลมา
2. นายสุคนธ์  โกษาแสง
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  หวังพูกลาง
2. เด็กหญิงช่อผกา  ทุมทัดทราย
 
1. นางพิศวาท  กุลมา
2. นายเชิดชัย  โกษาแสง