สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษดา  ป้องทอง
 
1. นางแจ่มใส  แก้วกัลยา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายปฏิพล  ป้องทอง
 
1. นางศรีแพ  ผลบุญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กชายนครกร  ป้องทอง
2. เด็กชายภูริณัฐ  นิที
3. เด็กชายสมปราชญ์  ผุดผาด
 
1. นางสาวธิดารัตน์  บัวพินธุ
2. นายหฤษฎ์   เสนพันธ์