สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนฤชา  ป้องทอง
2. เด็กหญิงนุชจิรา  สุขเนียม
 
1. นางจิราพรรณ์  คะษาวงค์
2. นางบัวเรียน  คัณทักษ์