สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิยดา  ยางธิสาร
 
1. นางสาวพรรนิภา  วงศ์ณะรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  อินทศรี
 
1. นางสาวประภาพร  พันธุ์เวียง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายสุกฤษณ์  คะดุน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  คะดุน
 
1. นายนิพิธพนธ์  เพ็งลุน