สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงมณฑิตรา  แก้วปิลา
 
1. นางสาวธาตรี  ริยะบุตร