สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัดฑา  คงคำลี
 
1. นายจิระพันธุ์  จวนสาง
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายธีรภัทร  โมธรรม
2. เด็กชายอนวัช  โมธรรม
3. เด็กหญิงอรัญญา  วงษา
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
2. นางจุฑามาศ  ด้วงติลี