สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกรกนก  โมธรรม
2. เด็กหญิงอารียา  ทองภา
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  แก้วเชื่อม
2. นางสาวนิภารัตน์  ภูดีทิพย์