สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายสรัลชนา  ศิริวงศ์
2. เด็กชายเฉลิมชัย  แก้วมุงคุณ
 
1. นางศิริอาภรณ์  ปิตะพรหม
2. นางสาวนริศรา  ศิริวงศ์