สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรรัตดา  ชานุชิต
 
1. นางสาวสำรี  พรหมดมภ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ชานุชิต
 
1. นางสุนันท์  แก้วเชื่อม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญโสภา
 
1. นางสาวรจนา  ตันสาย
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุพิชญ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  ชานุชิด
3. เด็กหญิงณัฐภัทร  โพธิ์สา
 
1. นางสุขสมคิด  ทนคำดี
2. นางสาวมาลินี  ชานุชิด