ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. นครพนม เขต 2 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพะทาย สพป. นครพนม เขต 2 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเเหล่า สพป. นครพนม เขต 2 77.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคำไฮ สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย สพป. นครพนม เขต 2 72.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 72.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองท่ม สพป. นครพนม เขต 2 72.23 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 72.22 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สพป. นครพนม เขต 2 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านดอนเตย สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน