ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางงอย สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 85.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 84.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอีอูด สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านพะทาย สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน