ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน