ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าลาดราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 62 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน