ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต 2 91.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอีอูด สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน