ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพนอม สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน