ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปฏิรูป สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเเหล่า สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาผักปอด สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน