ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 66 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน