ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนสมอ สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 61 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านนานอ สพป. นครพนม เขต 2 61 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนบก สพป. นครพนม เขต 2 55 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 49 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2 43 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 41 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 28 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนาหนองบก สพป. นครพนม เขต 2 26 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก สพป. นครพนม เขต 2 24 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 24 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านเเหล่า สพป. นครพนม เขต 2 18 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน