ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนเพียงหลวง 10 สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 11  
14 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 11  
15 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 64 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านนากระแต้ สพป. นครพนม เขต 2 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโพนแดง สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนตชด.บ้านหาดทรายเพ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน