ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป. นครพนม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาล สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน