ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนบก สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอีอูด สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน